Iran Rasaneh
ایران رسانه
TV & Radio More channels Movies & Series Fun & Download Links Advertisment Contact Us
Help

راهنما - صفحه دو
Help - Page 2

* تماشای تلوزیون یا شنیدن رادیو با کیفیت های متفاوت:

شما می توانید تصاویر تلوزیون یا صدای رادیو را با پنج کیفـیت متفاوت ببـینید یا گوش دهید. با کلیک بروی یکی از کلیدهای تنظیم کیفـیت از پاییـن تا بسـیار خـوب می توانـیـد کیـفـیت مـورد نظر خود را انتـخاب کنیـد، پـس از چنـد ثانیه شبکه در حال پخش با کیـفـیت مورد نظر اجرا می گردد.

البته برخی از شبکه ها به گونه ای تنظیم شده اند که فقـط در یک یا برخی حالتها اجرا می گردند، مثلا ممکن است در صورتی که کیفـیت پایین را برای یک شبکه تلوزیونی انتخاب کنید، فقـط صدای آن پخش گردد یا اصلا پخش نگردد. یا اگر برای شبکه دیگری کیفیت خوب را انتخاب کنید با همان کیفـیت پاییـن پـخش گردد. در این مـواقع بهتر است از همان کیـفـیت پـیش فرض استفاده نمایید که برای بازگشت به این حالت کافـیـست کلیـد Refresh یا F5 را فشار دهید. در ضمن برای اینگونه شبکه ها نیـز در صـدد هـسـتـیم تا امکان پخش با کیفـیت های مختلف را بزودی فراهم کنیم. البته پیشنهادات شما باعث میـشـود که برای شبکه های پـر بینـنده تر زودتر اقـدام کنیم.


* استفاده از کیفیت های متفاوت چه لزومی دارد؟

اول اینکه برخـی از کاربـران بویـژه در ایران از اینـتـرنـتهای با حجـم محدود استـفاده میکنند، مشاهـده شبکه ها با کیفـیت های بالا، باعـث مـی شود که حجـم زیادی از مـیـزان دانـلود مـصرف گـردد که ایـن مـقـدار بـرای بعضی از شبکه ها به چنـد صـد مگابایت در یک ساعـت می رسد. در این حالت میتـوانیـد با انتخاب کیفـیت پایین تر، حجـم کمتری از اینتـرنت را مصرف کنیـد.

مورد بعدی این است که گاهی به دلیل سرعت پایین اینترنت، شبکه ها در کیفیت های بالا قابل مشاهـده نیستند و یا قـطع و وصل می گردند که در این حالت نیـز میـتوانیـد با انتخاب کیفیت پایین تر، شبکه مورد نظر را بهتـر مشاهـده کنید یا بشنـوید.جهـت اطلاعات تکمیلی دیگر، از طریق لینک زیر به صفحه راهـنـمای یک مراجعه نمایید:

Help-1


فهـرست
تلوزیون و رادیو
شبکه های بیشتر
فیـلم و سـریال
سـرگرمی و دانـلود
پیـوندها
تبـلیغات
تبادل لینک و بنر
تماس با ما
درباره...
صفحه اصلی | فیلم | دانلود و سرگرمی | پیوندها | تبادل لینک و بنر | تماس با ما
E-mail: info@ir80.com
Home | More Channels | Movies | Fun&Download | Links | Advertise | About | Contact Us
Powerd by PNP co.© 2001-2011 (Iran Rasaneh team)