یافتن مدل گوشی از روی شماره موبایل:
اگر شماره تلفن فردی را دارید و دوست دارید بدانید گوشی وی ساخت کدام کارخانه است و مدل دقیق گوشی او چیست، در صورتی که شماره مورد نظر شما «ایرانسل» یا «همراه اول» باشد به سادگی چنین کاری امکان پذیر است. تنها لازمه این کار نیز دسترسی داشتن به اینترنت است.


خطوط «ایرانسل»

برای پیدا کردن نوع گوشی شماره‌های «ایرانسل» ابتدا به آدرس اینترنتی http://92.42.49.87:8080/mtn_ir-mt-web-portal مراجعه کنید.

سپس شماره تلفن همراه مورد نظر را با پیش‌شماره و بدون صفر وارد کنید و روی دکمه «مرحله بعد» کلیک نمایید (به عنوان مثال 9350000000).

در صفحه بعد، کارخانه و مدل گوشی این شماره را خواهید دید.


خطوط «همراه اول»

برای پیدا کردن مدل گوشی شماره‌های «همراه اول» ابتدا به آدرس http://78.38.243.104:8080/mcci-mt-web-portal مراجعه کنید.

شماره تلفن همراه را با پیش‌شماره و به همراه کد 98 و بدون صفر وارد کرده و روی دکمه «مرحله بعد» کلیک کنید (به عنوان مثال 989120000000).

در صفحه بعد، کارخانه و مدل گوشی این شماره موبایل را مشاهده خواهید کرد.
>>>> بازگشت به صفحه اصلی دانلود و سرگرمی <<<<